จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564


วันนี้(30 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นประธานการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนาว อ.บางขัน และมอบรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายโสภณ พิศสุวรรณ สังกัด ศูนย์ อปพร. อบต.ท่าดี อ.ลานสกา นายณรงค์ นาทวี สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง และนางวนิดา ไชยหพล สังกัด ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในส่วนของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย../