สพป.นศ.2” ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“สพป.นศ.2” ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2564

..**//วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ, นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางทัสนี งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2564 โดยร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day ตลาด ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน” โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ตลาดซ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0