สำนักงานสาธารณสุขเมืองคอน เปิดรับสายโทรศัพท์ โควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดรับสายโทรศัพท์จากประชาชนที่สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง และมาตรการ
จากสถานการณ์ COVID – 19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0