โควิด-19 กลายพันธุ์เชื้ออ่อนลง แต่กระจายได้เร็วขึ้น 1.7 เท่า ผู้ป่วยล่าสุดของเมืองคอน นอน รพ.6 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุเชื้อโควิดที่ระบาดรอบใหม่มีการกลายพันธุ์เชื้ออ่อนลงแต่มีการแพร่กระจายได้เร็วขึ้น 1.7 เท่า ….// เตือนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังมีการประกาศยกระดับการป้องกันโรคโควิด-19 ว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วพบว่า ยังคงมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่อง และจากข้อมูลของกลุ่มงานระบาดวิทยามีการระบุถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดที่มีระบาดในรอบใหม่พบมีการกลายพันธุ์ โดยตัวเชื้อมีความแรงอ่อนลง แต่กลับมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็น 1.7 เท่าของเชื้อตัวเดิม ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องมีการยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ใน 4 มาตรการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (11 เมษายน 2564) เป็นต้นไป

ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางมาจากแหล่งแพร่ระบาดที่เป็นพื้นที่ระดับควบคุมสูงสุดและระดับควบคุม(จำนวน 9 จังหวัด)ต้องกักตัวตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด ,หากสถานที่ใดหรือสถานประกอบการใดในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 จะต้องปิดดำเนินการ 15-30 วัน ,เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคจับตาและเพิ่มความเข้มในการตรวจประเมินตลาด ร้านสะดวกซื้อและสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก หากสถานที่ใดมีความหย่อนยานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้สั่งปิดการดำเนินกิจการในทันทีเป็นระยะเวลา 15-30 วัน รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการกวดขันและบังคับใช้กฎหมาย หากพบมีประชาชนออกจากบ้านโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จงใจปกปิดข้อมูลในการเดินทาง และหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด

นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความร่วมมือจากประชาชนจะช่วยให้การป้องกันและควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอให้มีการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT มีการเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ,สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ,ล้างมือบ่อยๆ,มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และติดตั้ง/ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ อย่างไรก็ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พบติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 10 ราย เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 6 ราย และรักษาหายแล้ว จำนวน 4 ราย
///////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช