สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดแถลงข่าวหลังยอดผู้ป่วยโควิดทะลุ 26 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดแถลงข่าวหลังยอดผู้ป่วยโควิดทะลุ 26 ราย …// ระบุพร้อมรองรับผู้ป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลได้ 250 เตียง และเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามให้รองรับผู้ติดเชื้อได้เพิ่มอีกถึง 300 ราย

วันนี้(15 เม.ย.64) ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วรวมทั้งสิ้น 26 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นวันนี้(15 เม.ย. 64) จำนวน 10 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและอยู่ในการดูแล จำนวน 6 ราย และเป็นผู้ป่วยพบใหม่ จำนวน 4 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลในพื้นที่แล้ว ส่วนการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนั้น ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เร่งดำเนินการใน 2 ส่วน ประกอบด้วยการเตรียมพร้อมด้านสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียง และยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 4 และภาคีความร่วมมือในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250-300 เตียงด้วย นอกจากนี้ในส่วนของป้องกันและควบคุมโรค ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร (อสม.) บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด่านหน้าและมีโอกาสสัมผัสโรคโดยตรง และหลังจากนี้หากได้รับวัคซีนเพิ่มจะเร่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุด


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อมีการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2564 มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น และแพร่กระจายสู่หลายพื้นที่ โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกระดับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากในพื้นที่ใดพบผู้ป่วยสูงหรือมีผู้สัมผัสเสี่ยงจำนวนมาก เกินกำลังทีมสอบสวนและควบคุมโรคระดับอำเภอ ขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่จากอำเภอใกล้เคียง ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีพบผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสโรค ขอให้เตรียมทีมให้พร้อมเพื่อรับการสนับสนุนการปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอที่มีการระบาดอยู่ รวมทั้งขอให้บุคลากรทุกคนได้ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในทุกระดับอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนได้เคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT มีการเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ,มีการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ,หมั่นล้างมือบ่อยๆ ,มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างต่อเนื่อง, อย่างยิ่งให้ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะหรือมีการลงทะเบียนการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งด้วย
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0