หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. นครศรีธรรมราช กำหนดออกบริการแก่ประชาชน ที่วัดอำนวยสิทธิ์ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ในวันที่ 4 กันยายน 2562

69540846_3050748138330116_1385880921583910912_n
นายจรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช /เลขานุการ พอ.สว. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานที่วัดอำนวยสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ในวันที่ 4 กันยายน 2562โดยมีการให้บริการตรวจโรคทั่วไป ถอนฟัน ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ไปรับบริการได้ ที่วัดอำนวยสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โทร. 0 7534 3409 ต่อ 314.