นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงยืนยันมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 65 ราย (19 เม.ย.64)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงยืนยันมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 11 ราย มีทั้งเชื่อมโยงผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยใหม่ พร้อมขอความร่วมมือผู้ที่ไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงมาเยี่ยมที่บ้านขอให้ไปตรวจหาเชื้อ

โดยเร็ว วันนี้(19 เม.ย.64) เวลา 16.00 น. นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(19 เม.ย.64) พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 11 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอปากพนัง 4 ราย อ.พรหมคีรี 3 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.ร่อนพิบูลย์ 1 ราย และ อ.หัวไทร 1 ราย ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมียอดผู้ป่วยสะสมเฉพาะระลอกเมษายน จำนวน 65 ราย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ป่วยในอำเภอปากพนัง 4 ราย อยู่ที่ตำบลบ้านเพิง เป็นการติดเชื้อภายในบ้านหลังเดียวกัน จากการสอบสวนโรคพบว่า เป็นการติดเชื้อมาจากลูกหลานที่เดินทางจากจังหวัดนนทบุรีมาเยี่ยมช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ส่วนที่อำเภอพรหมคีรี ที่มีผู้ติดเชื้อ 3 คน ติดจากเด็กอายุ 12 ปี ซึ่งได้มีการตรวจเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง 50 คน พบมีผู้ติดเชื้อ 3 คนดังกล่าว สำหรับอำเภอเมือง พบติดเชื้อ 2 ราย มีการเชื่อมโยงดิออเร้นจ์คลับ 1 ราย อ.หัวไทร ผู้ป่วย 1 ราย เกิดจากไปเที่ยวเกาะสมุยช่วงสงกรานต์ กลับมาไม่สบายไปตรวจพบติดเชื้อโควิด และ อ.ร่อนพิบูลย์ 1 ราย มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ไปร่วมงานอุปสมบทที่วัดโคกโพธิ์สถิตย์ อ.ลานสกา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมาเยี่ยมช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกลุ่มสถานบันเทิง ซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วในครั้งแรก ส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อ แต่ทั้งหมดต้องกักตัว 14 วัน และต้องตรวจซ้ำครั้งที่สองอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมพิธีครูหมอโนราห์ที่ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ ได้มีการสวอปตรวจหาเชื้อแล้วประมาณ 150 ราย ผลตรวจจะออกในวันที่ 20 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตามทั้งหมดต้องกักตัว 14 วันด้วย และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวที่ยังเหลืออยู่ขอให้แจ้ง อสม. หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยเพื่อจะได้ตรวจหาเชื้อต่อไป นอกจากนี้ยืนยันว่าเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ห้องไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นการติดเชื้อจากญาติที่เดินทางจากกองทัพไทยมาเยี่ยมบ้านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของหน่วยไตเทียมแต่อย่างใด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือมีบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงมาเยี่ยมที่บ้านขอให้แจ้ง อสม.หรือ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วย ซึ่งได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจทุกบ้านแล้วเพื่อจะได้มีการตรวจหาเชื้อต่อไป อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนให้สวมหน้ากาก 100 % งดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย..///////

วิมล หนูแก้ว/ภาพ-ข่าว
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0