ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์ เมืองคอน ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” แล้วเกือบ 80 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

69611972_3050699931668270_5053249677688832000_o
จากการที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป ร้านอาหาร ร้าน OTOP โรงแรม โฮมสเตย์ ที่เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ปรากฏว่าในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น ไปยื่นเอกสารลงทะเบียนที่สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่เว้นวันหยุดราชการ แล้วเกือบ 80 ราย มีทั้งผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป ร้านอาหาร ร้าน OTOP ร้านธงฟ้าประชารัฐ โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ เป็นต้น เมื่อลงทะเบียนแล้วพนักงานธนาคารกรุงไทยจะโหลดแอพถุงเงินลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ผู้ประกอบการทันที เพื่อเตรียมความพร้อมรองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายทั่วประเทศ 10 ล้านคน
69795321_3050699961668267_6713337129813934080_o

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งได้ทำงานเชิงรุก โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการถึงสถานประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น ให้ใกล้เคียงกับตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้มากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ในส่วนของประชาชนที่ประสงค์จะรับสิทธิตามมาตรการมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาท เป้าหมาย 10 ล้านคนแรก ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com โดยเลือกท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เริ่มรับลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนครบ 10 ล้านคน และต้องท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 27 กันยายน- 30 พฤศจิกายน 2562 เมื่อได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนแล้ว ต้องดาวน์โหลด App เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ และต้องเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายที่สถานประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมตามมาตรการเท่านั้น
70305778_3050699978334932_6196879943968751616_o
คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุด้วยว่า มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ส่งผลดีต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของโครงการตรงกับช่วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบพอดี ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช ที่ไปทำงานและเรียนหนังสือต่างจังหวัด มักจะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติและร่วมทำบุญกับครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ หากลูกหลานดังกล่าวมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตนทำงานหรือเรียนหนังสือ ก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิรับวงเงิน 1,000 บาท แล้วไปใช้จ่ายตามร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ โดยให้สังเกตป้าย “ชิมช้อปใช้” ที่ติดอยู่หน้าร้านหรือภายในร้าน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 0546 ในวันและเวลาราชการ…..////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0