เมืองคอน ผู้ป่วยเพิ่มวันเดียวทะลุ 55 ราย ขอประชาชนไม่ตื่นตระหนก แต่การ์ดต้องสูงไปจนถึงสิ้นเดือน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมืองคอน ผู้ป่วยเพิ่มวันเดียวทะลุ 55 ราย ระบุเป็นความสำเร็จของทีมสาธารณสุขในการเร่งตรวจและสอบสวนโรค ขอประชาชนไม่ตื่นตระหนก แต่การ์ดต้องสูงไปจนถึงสิ้นเดือน

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่โถงหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจำนวน 55 รายวันนี้(24 เม.ย. 64)เป็นผลจากการทำงานในเชิงลึกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้เร่งตรวจหาเชื้อและติดตามสอบสวนโรคจากผู้ป่วยรายก่อนหน้า ซึ่งได้ดำเนินการกักตัวกลุ่มผู้สัมผัสโรคและกลุ่มเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนักมาต่อเนื่องหลายวันทั้งในห้องปฏิบัติการและการลงพื้นที่ต่างๆ ขอให้ประชาชนได้มั่นใจในความมุ่งมั่นทำงาน และระบบการบริหารสถานการณ์ของพื้นที่ ไม่ตื่นตระหนก แต่ให้ระมัดระวังตัวเองสูงสุด ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ในสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก หรือหากจำเป็นต้องไปให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมดรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเมื่อกลับมาให้มีการเฝ้าระวัง สังเกตอาการ และพยายามแยกตัวเองจากกลุ่มบุคคลคนอันเป็นที่รัก สมาชิกในครอบครัวจนกว่าจะมั่นใจ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังขอความร่วมมือประชาชนเลือกบริโภคข่าวสารอย่างชาญฉลาด เชื่อมั่นในข่าวสารของทางราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งให้ใช้มาตรการสูงสุดในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนด้วย อย่างไรก็ตามจากข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 24เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 55 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 193 ราย มีตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 188 ราย และมีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านแล้ว จำนวน 5 ราย
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0