สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยต่อเนื่องจากเคสเดิม

สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยต่อเนื่องจากเคสเดิมและมีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 2 ราย

วันนี้(26 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เปิดแถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 24 ราย โดยเป็นผู้ป่วยต่อเนื่องจากเคสเดิมในพื้นที่ต่างๆ และมีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงและอำเภอบางขัน ขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งจังหวัด รวม 241 ราย อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 228 ราย และผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน จำนวน 13 ราย

โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเพิ่มเติมกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องถูกกักตัวและเป็นผู้สัมผัสโรค จากการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยนั้น ยืนยันไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสามารถร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงมาสนับสนุนในส่วนที่ได้รับผลกระทบได้ตามความจำเป็น อย่างไรก็ตามขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจ เจ้าหน้าที่ยังมีกำลังใจที่ดีและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ หากประชาชนห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ ให้เปลี่ยนกำลังใจดังกล่าวเป็นการดูแลตัวเองดีๆ ไม่พาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
//////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ