จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน วันนี้เพิ่ม 46 ราย


วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 46 ราย
ยอดผู้ป่วยสะสม 343 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล 323 ราย
รักษาหายแล้ว 19 ราย
เสียชีวิต 1 ราย
*ข้อมูลระลอกเมษายน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564