ยอดผู้ป่วยเมืองคอน ติดเชื้อพุ่ง 46 รายจากคลัสเตอร์วงพนันงานบวช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวยอดผู้ป่วยติดเชื้อพุ่ง 46 รายจากคลัสเตอร์วงพนันงานบวช ..//จ่อเปิดใช้โรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 2 แห่ง ระบุขอคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงในห้วง 1-3 วันเพื่อคุมโรค

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) วันนี้ (30 เม.ย. 64) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 46 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 343 ราย มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 314 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านแล้ว จำนวน 28 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย โดยในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 46 ราย เป็นผลสืบเนื่องจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 31 ราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ราย อำเภอทุ่งสง จำนวน 1 ราย อำเภอพระพรหม 1 ราย อำเภอชะอวด 4 ราย และเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคและทีมสอบสวนโรคได้ลงลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ พร้อมทั้งมีการคุมเข้มพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ตำบลเสาธง หมู่ที่ 4 บ้านปลายสระ ตำบลควนพัง และหมู่ที่ 5 บ้านกลอง ตำบลควนพัง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้ปิด 3 หมู่บ้าน ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ระหว่าง 30 เม.ย.- 6 พ.ค.64 เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้เตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา และโรงพยาบาลสนามพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง เพื่อรองรับสถานการณ์ พร้อมยืนยันบุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย โดยมีการตั้งการณ์ดสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีการหมุนเวียนบุคลากรจากโรงพยาบาลในพื้นที่เข้ามาสนับสนุน ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจจะเข้ารับการดูแล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส่วนผู้ป่วยที่พ้นช่วงวิกฤติ หรือมีอาการของโรคไม่มากจะได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลสนาม อย่างไรก็ตามข้อมูล ณ ขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและค่อนข้างรุนแรงประมาณร้อยละ 5-10 ของจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0