สหกรณ์ตำรวจเมืองคอนใจป้ำ!ทำประกันโควิด – 19 ฟรีสมาชิกทั้งหมดรวมเงินเฉียดล้านบาท

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 4 พ.ค.64 ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา รอง สว ( สอบสวน ) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ต่อเนื่องทุกวัน ทำให้เกิดความไม่สบายใจและเกดความวิตกกังวลในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจ ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลทุกข์สุขของประชาชน อีกทั้งข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว

ร.ต.อ.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า ตนในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกสหกรณ์ จึงมีนโยบายเร่งด่วน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั้งจังหวัดจำนวน 3,958 ราย คิดเป็นเงินรวม 950,000 บาท ซึ่งสมาชิกสหกรณ์เป็นข้าราชการตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยทางมติที่ประชุมเร่งด่วนของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมิติวันที่ 3 พ.ค.64 เพื่อทำประกันโควิด – 19 แบบกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยสมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำประกันโควิด -19 แบบกลุ่มแม้แต่บาทเดียว นอกจากนี้สมาชิกสหกรณ์ฯทุกคน ที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด – 19 ก่อนทำประกันโควิด – 19 แบบกลุ่ม ทางสหกรณ์ฯ จะมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ รายละ 5,000 บาท ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0