เมืองคอนพบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 32 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 469 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 32 ราย
ยอดผู้ป่วยสะสม 469 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล 395 ราย
รักษาหายแล้ว 70 ราย
เสียชีวิต 4 ราย
*ข้อมูลระลอกเมษายน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0