มทบ.41 มอบอินทผลัม และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้พี่น้องไทยมุสลิม ในห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


มทบ.41 มอบอินทผลัม และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้พี่น้องไทยมุสลิม ในห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442
เมื่อ 7 พ.ค.64 พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผบ.มทบ.41 มอบหมายให้ พ.ท.สุเอช หมุดเส็ม รอง หก.กกพ.มทบ.41 รักษาราชการแทน หก.กกร.มทบ.41 มอบอินทผลัม และ สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ปฏิบัติศาสนกิจในห้วง เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยพุธ และไทยมุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี นาย ประยูรมาลา คณะกรรมการมัสยิดกลาง จว.น.ศ. รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ ต่อไป ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช ในโอกาสนี้ นาย ประยูร มาลา รองประธาน กล่าวขอบคุณ ผบ.มทบ.41 มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0