ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ทำความสะอาด Deep Cleaning ยกระดับความสะอาดเชิงรุก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ทำความสะอาด Deep Cleaning ยกระดับความสะอาดเชิงรุกสูงสุดใส่ใจทุกรายละเอียด ประจำวันที่ 10 พ.ค. 64 ให้คุณมั่นใจหายห่วงทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ

🔷 เรายกระดับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Big Cleaning ทุกจุดเป็นประจำทุกวันหลังศูนย์การค้าปิดให้บริการ
🔷 เช็ดฆ่าเชื้อระหว่างวันในลิฟ ทุก 30 นาที
🔷 เช็ดฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ที่ลูกค้าสัมผัสบ่อย พื้นที่ Area โต้ะ เก้าอี้ และราวจับบันไดเลื่อน ระหว่างวันละ 3 รอบ และทุกๆ พื้นที่ทั่วศูนย์การค้า
เพราะเราห่วงใย อยากให้ทุกคนมั่นใจ และปลอดภัยไปด้วยกัน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0