เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวรณัฎร์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย N95 จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยนายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,500 ชิ้น และชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) จำนวน 1,000 ชุด รวมเป็นงบประมาณเกือบ 200,000 บาท ให้กับสำนักงานจังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้งสองจังหวัด เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จะสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

……………………………

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดยคุณผลใหม่ จิระยิ่งพันธ์ ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศ และ นายแพทย์ต่อพงค์ ครองไตรเวทย์ นายแพทย์ประจำบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

พนักงานจิตอาสาเชฟรอนร่วมกันลำเลียงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ซึ่งปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0