พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 24 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 705 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 24 ราย
ยอดผู้ป่วยสะสม 705 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล 361 ราย
รักษาหายแล้ว 336 ราย
เสียชีวิต 8 ราย
*ข้อมูลระลอกเมษายน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0