คณะทำงานปรึกษา รมต.สธ.มอบหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นให้สมาคมสื่อมวลชนเมืองคอน

คณะทำงานปรึกษา รมต.สธ.มอบหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นให้สมาคมสื่อมวลชนเมืองคอนนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยไวรัสโควิด-19

(14 พ.ค.) ที่ชุมชนสันติ (หน้าแขวง) เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช นายจิติ ปิเลี่ยน (สิทธิรักษ์) อดีต สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (สข.) และคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ตัวแทนนำหน้ากากอนามัยจำนวน 30,000 ชิ้นมามอบให้กับนายยุทธ แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวีดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ดี้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการชุมชนสันติหน้าแขวงและคณะกรรมการชมรมคนทำความดีสันติสุข และนายสรพงษ์ คงสำราญ ส.อบจ.เขต 2 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมรับมอบ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสื่อมวลชนในสังกัดสมาคมสื่อมวลชนได้ออกไปตระเวนทำข่าวพบว่ามีประชาชนในหลายพื้นที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับสวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิ-19 ทางนายจิติ ปิเลี่ยน ได้ติดตามและทราบสถานการณ์มาโดยตลอดและตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นจึงมอบหมายให้ทีมงานนำหน้ากากอนามัยจำนวน 30,000 ชิ้นมามอบให้กับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
โดยในวันเดียวกันนายยุทธนา จึงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามียดังกล่าวกับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจึงพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนสันติ (หน้าแขวง) และชมรมคนทำความดีสันติสุขนำหน้ากากอนามัยกว่า 300 ชิ้นเดินทางไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการใน รพ.มหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.มหาราช ร่วมกิจกรรมต้อนรับและหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยหลังจากนี้จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาขนในแต่ละพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อไป

นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สื่อมวลชนสังกัดสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้ออกตระเวนทำข่าวเพียงอย่างเดียว แต่ในการทำข่าวเมื่อพบว่าประชาชนได้รับความไม่ธรรม เดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ก็จะนำเรื่องมาแจ้งประสานกับทางคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เพื่อให้ติดต่อประสานงานเแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นไปด้วย ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมสื่อมวลชนได้ให้การดูแลช่วยเหลือประชาขน ผ่านทางศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ทั้งการระดมทุนสร้างที่อยู่อาศัย มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ปราบสาธารณะภัยอย่างต่อเนื่อง.