นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณวัดหัวอิฐ ร่วมกับกรมควบคุมโรคนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณวัดหัวอิฐ ร่วมกับกรมควบคุมโรคนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ตรวจเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังมีผู้ติดเชื้อแล้ว 55 คน พร้อมระดมบุคลากรตรวจเชื้อผู้สัมผัสทั่วไป 1,000 คน ผู้ว่าฯ คาดใช้เวลาอีก 7 วันหยุดการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐได้

เมื่อ17พค.2564 ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่บริเวณวัดหัวอิฐ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เชิงรุกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดหัวอิฐ ตลาดพืชผล และตลาดบัวตอง ณ วัดหัวอิฐ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมาย 1,000 คน ขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้นำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน เก็บตัวอย่างเชื้อผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 50 คน โดยมีการแยกบุคคลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงทั่วไปออกจากกันอย่างชัดเจน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลังเก็บตัวอย่างเชื้อแล้วจะต้องถูกนำตัวไปกักกันที่ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อซ้ำ ส่วนผู้ที่ผลตรวจเป็นบวก เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปรักษาในโรงพยาบาลทันที

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0