“คนนครฯไม่ทิ้งกัน” จิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธามอบอาหารให้กับผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวัง พื้นที่ตำบลบางจาก42ชีวิต

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“คนนครฯไม่ทิ้งกัน” จิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธามอบอาหารให้กับผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวัง พื้นที่ตำบลบางจาก42ชีวิต

วันนี้ (22 พ.ค.64) คุณปกรณ์ พิมลวงศ์ ประธานบริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 24 ถุง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค น้ำดื่ม นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี และนมผง 1 ปี ถึง 3 ปี และขนมให้เด็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง ผ่านทางนักจัดการทางสังคมตำบลบางจาก นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์ และนายพรพนา ธาราวดี จิตอาสาดูแลผู้ถูกกักตัวตำบลบางจาก นำไปมอบนำแจกให้กับผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวัง ในครั้งนี้ จำนวน 42 คน พร้อมทั้ง ส่งความห่วงใยและกำลังใจ ให้ต่อสู้ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน ณ หมู่ 9 บ้านบ่อจิก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำหรับกิจกรรมจิตอาสานี้ เกิดขึ้นจากผู้มีจิตศรัทธา เห็นถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้รัฐบาลประกาศคุมเข้มหลายๆ จังหวัด ด้วยกันเป็นพื้นที่สีแดง หนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเช่นกัน โดยหลักคือ ห้ามการดําเนินการหรือจัดกิจกรรมต่างๆ หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สำหรับกลุ่มเสี่ยงนี้แน่นอน ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ ทำให้การดำเนินชีวิตไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ตามปกติ ทำให้ไม่มีรายได้ หรือมีแต่น้อยนิดมากๆ จิตอาสาทราบดีอยู่แล้วว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเช่นนี้ เมื่อรายได้ไม่มี ความเป็นอยู่ก็ย่อมลำบากทั้งเรื่องอาหารการกิน จิตใจผู้คนล้วนเต็มไปด้วยความวิตกกังวล และหวาดกลัว ดังนั้น จิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธาจากที่ต่างๆ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของพวกเขาทั้งหลาย จึงได้ช่วยเหลือกันจัดกิจกรรมดีๆ ให้เกิดขึ้น “คนนครฯไม่ทิ้งกัน” ร่วมกันช่วยแหลือให้พวกเขา ทั้ง 42 ชีวิต ทั้งเด็กเล็ก เด็กใหญ่ ผู้ใหญ่ และผู้ชรา พื้นที่ตำบลบางจาก ได้มีอาหารการกินที่ดี มีชีวิตที่ดี และความเป็นอยู่ที่ไม่เดือดร้อนตลอดระยะเวลากักตัวเฝ้าระวังทั้ง 14 วัน ผ่านพ้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งต่อความปรารถนาอันดีไปดูแลผู้คน และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค หวังให้โรคระบาดครั้งนี้สิ้นสุดในเร็ววัน และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ด้วยความปลอดภัยไปด้วยกัน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0