เผาทันทีศพชายชราเมืองคอนเหยื่อโควิดรายที่ 13 -เผยอาการร่อแร่อีก 5

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


(27 พ.ค.) เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อหรือ “ทีมสก็อต” ได้ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากการป่วยติดเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อทำการฌาปนกิจทันที โดยการใช้เตาเผาบนเมรุความร้อนสูง ณ.ฌาปนสถานวัดบุญนารอบ (จำปาขอม) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
โดยเจ้าหน้าที่อยู่ในชุดป้องกันเชื้อหรือชุด PPE. อย่างรัดกุม ได้รับศพชายชราอายุ 85 ปี ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 รายที่ 13 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเป็นผู้ป่วยวัยชราที่มีโรคประจำตัวร่วมหลายโรค มีภูมิลำเนาในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
การสอบสวนโรคของผู้ป่วยติดเชื้อรายนี้พบว่ามีการติดเชื้อจากครอบครัว โดยขณะนี้ยังมีคนในครอบครัวรักษาตัวอยู่ยังไม่รู้ว่าบิดาได้เสียชีวิตลง เจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการป้องกันเชื้อและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทีมสก็อต เคลื่อนย้ายเข้าฌาปนกิจ

ในขณะที่พระครูปลัดบวร ปวรธัมโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ได้นิมนต์พระสงฆ์ในวัดบุญนารอบ มาทำการสวดมาติกาบังสุกุล ให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตรายนี้ร่วมประกอบพิธีอย่างเศร้าโศก เสียใจ อย่างไรก็ตามแพทย์และพยาบาล รพ.มหาราช ยังคงใช้พยายามยื้อชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ หรือ “ไอซียู.” อีกอย่างน้อย 5 รายที่อยู่ในภาวะวิกฤติแพทย์ใช้เครื่องพยุงชีพเต็มรูปแบบ.
ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช
27 พ.ค.2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0