รพ.เทศบาลเมืองคอน ซ้อมแผนเหมือนจริงฉีดวัคซีนก่อนถึงวันจริง 7 มิ.ย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


นายกณพ เกตุชาติ หรือดร.โจ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความพร้อมและการซักซ้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เสมือนจริงโดยกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เผยขั้นตอนปฏิบัติเข้มข้นตามมาตรฐาน โดยหากผู้รับการฉีดวัคซีนมีอาการข้างเคียง จะมีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีทีมาแพทย์ พยาบาลและอุปกรณ์ด้านการปฐมพบาบาลพร้อม หากมีอาการรุนแรง มีรถนำส่งโรงพยาบาลต่อ

ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว ทางโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก 7 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)โดยมีขั้นตอนปฎิบัติจำนวน 7 จุด กรณีหากมีผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มีอาการข้างเคียง มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีทีมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ด้านการปฐมพบาบาล พร้อม หากมีอาการรุนแรง มีรถนำส่งโรงพยาบาลต่อ ซึ่ง ขณะซ้อม ใช้เวลาในการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ภายในเวลา 05.12 นาที ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนซึ่งลงทะเบียนไว้แล้ว โดยเลือกฉีดวัคซีนโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0