หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จับมือชาวบ้าน สร้างฝายชะลอ เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง

นายกรกช หวังสุด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันพัฒนาสร้างฝายกั้นน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านน้ำร้อน ต.สี่ขีด ด้วยการนำดินใส่กระสอบและใช้ก้อนหินมาวางเรียงขวางทางน้ำที่ไหลผ่านลำธาร เพื่อกักเก็บและชะลอการไหลของน้ำ ให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะสวนผลไม้ และเพื่อการอุปโภคในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ระบุว่า แม้ว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกในพื้นที่แต่ก็ไม่ได้หนักมาก ยังพอมีน้ำที่ไหลผ่านลำธาร ดังนั้น อุทยานฯ จึงได้ร่วมกับชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เพื่อกักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในดิน เนื่องจากอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564.