หอการค้านครศรีธรรมราช เปิดจองวัคซีนทางเลือกสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ภาคเอกชน และ ผู้ประการยังได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ กระทบต่อเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัว

”การฉีดวัคซีนโควิด”จึงเป็นความหวังในการหยุดเชื้อร้ายโควิด 19 หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒน์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ให้แก่สมาชิกหอการค้า ผู้ประการเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2500 โดส ซึ่งได้ทำการสั่งจองวัคซีน จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้ดำเนินการตามข้อระเบียบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างถูกต้อง คือต้องสั่งในนามองค์กรนิติบุคคล องค์กรเอกชน บริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 % ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสโดย และไม่แสวงหาผลกำไรจากวัคซีน ซึ่งหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสั่งจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าวัคซีนจะมาถึงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งระยะที่ 1 คิดอัตราราคาเข็มละ 888 บาท รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว บวกค่าบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล 100 บาท รวม 988 บาท

ทั้งนี้หอการค้ามีความตั้งใจ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐในการฉีดวัคซีน ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0