กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับเมืองคอน ประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค พื้นที่ภาคใต้เพื่อจุดประกายแนวคิดและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันนี้ (14 มิ.ย.64) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน เปิดประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ระดับภาค พื้นที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ พร้อมกันนี้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งชิ้นงาน เข้าประกวด จำนวน 203 ผืน แบ่งเป็น 10 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม จำนวน 105 ผืน รองลงมา คือ ผ้ายกดอก 21 ผืน, ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ 20 ผืน, ผ้าพิมพ์ลาย 16 ผืน, ผ้าปักมือ 16 ผืน, ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ 11 ผืน, ผ้ายกเล็ก 8 ผืน, ผ้าเทคนิคผสม 4 ผืน, ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป 1 ผืน และผ้าจกทั้งผืน 1 ผืน

โอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ฟื้นฟูมรดกงานศิลป์ล้ำค่าของแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาคใต้ ในวันนี้ เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสน้อมนำเอาแนวพระราชดำริ ในวิถีของการวิจัยและพัฒนา ผ้าไทยให้ได้รับการยกระดับ และคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องกลุ่มทอผ้า ได้พัฒนาฝีมือ ค้นหาเทคนิคในการผลิตผ้าไทยให้ดีขึ้นเหมาะสมแก่การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยใหม่ เหนือล้ำไปกว่าการมุ่งหวังผลแพ้ชนะ คือการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับการประกวดในระดับประเทศ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรมการพัฒนาชุมชน ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการตัดสิน นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งกับพี่น้องวงการผ้าไทย ปลุกกระแสวงผ้าไหม ให้เกิดการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาให้ดำรงเอกลักษณ์ไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์งดงาม”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0