เมืองคอนแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ระบุคลัชเตอร์เก่ายังน่าห่วง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ระบุคลัชเตอร์เก่ายังน่าห่วง คลัชเตอร์ใหม่ยังต้องระวังเข้ม ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

วันนี้(14 มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 25654 เวลา 11.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 49 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ จำนวน 1,118 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 261 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้สะสมทั้งสิ้น จำนวน 839 ราย และมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 73 ปี จากคลัชเตอร์หัวอิฐ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวที่สมาชิกในบ้านนำเชื้อไปฝากที่บ้าน ส่งผลให้จังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้วรวม 18 ราย

โดยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 49 คน มาจากกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงจากผู้ป่วยรายเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 16 ราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 15 ราย อำเภอท่าศาลา 14 ราย อำเภอพรหมคีรีและอำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอละ 2 ราย ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยของอำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอท่าศาลา ยังเป็นการพบคลัชเตอร์ใหม่ในงานศพร่วมด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งสอบสวนโรคเพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ต่อข้อถามถึงมาตรการเพิ่มเติมเนื่องจาก สสจ.เป็นหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากคลัชเตอร์ใหม่ๆ ในวงพนัน นั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคณะกรรมการโรคติดต่อที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่แล้ว ส่วนการกระจายความทั่วถึงในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่นั้น แม้ว่าขณะนี้แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมจะปิดให้บริการ แต่ประชาชนในนครศรีธรรมราชมี 2 ทางให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทั้งทางแอปพลิเคชั่นนครศรีชนะ และจองผ่านเจ้าหน้าที่ อสม.หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งประมาณเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2564 จะมีวัคซีนเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0