โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม ม.วลัยลักษณ์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 คุณเลอพงศ์ กาลัญญุตา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานบริหารและปฏิบัติการภูมิภาคใต้ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) คุณปริญญา อ่อนระหุ่ง ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโดยมีอาจารย์ ดร.นายแพทย์ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0