มณฑลทหารบกที่ 41 ช่วยเหลือชาวเกษตรกรผลผลิตตกต่ำ บ้านบางสระ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ ( 15 มิถุนายน 2564 ) เวลา 1500 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 41 และกำลังพลจิตอาสาพัฒนา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบ ฝักเขียว จาก นาย ณรงค์ รัตนบันดาน ผู้ใหญ่บ้านบางสระ หมู่ 13 โดยมี พันโท สุเอช หมุดเส็ม รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นผู้รับมอบ ฝักเขียวจำนวน 2000 กิโลกรัม และมอบเงินช่วยเหลือเป็นสินน้ำใจจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ให้กับ นายณรงค์ รัตนบันดาน ผู้ใหญ่บ้านบางสระหมู่ 13 จำนวน 5000 บาท ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในเรื่องของการเกษตร

นายณรงค์ รัตนบันดาน ผู้ใหญ่บ้านบางสระ หมู่ 13 ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตอนนี้ ผลผลิตฟักเขียว ราคาตกต่ำมาก พ่อค้าคนกลางมาซื้อจากไร่ ให้กิโลกรัมละ 1.50 บาท และคัดเอาแต่ผลผลิตที่สวย ๆ เลยไม่ยากจะขาย อยากให้กับทหารดีกว่า ตนเลยได้ติดต่อกับ นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าตนต้องการที่จะมอบฟักเขียวให้กับทหารเพื่อที่จะให้ทหารนำไปประกอบอาหารให้กับทหารในหน่วย ค่ายวชิราวุธ และทางนางเอกอนงค์ ฯ ได้ติดต่อประสานกับ พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 และทาง มณฑลทหารบกที่ 41 ได้จัดกำลังพลดังกล่าว มารับฟักเขียว ดังกล่าว

นายณรงค์ ได้กล่าวต่อไปอีกว่า ตนได้รับทราบข่าว เมื่อวันก่อน (26 พ.ค.64 ) มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ช่วยเหลือชาวเกษตรกร ที่ผลผลิตฟักทองตกต่ำ ตนได้คิดถึงตรงนี้ เลยคิดที่มอบผลผลิตฟักเขียวให้กับ ทหารของมณฑลทหารบกที่ 41 เพื่อที่จะได้นำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหาร
มณฑลทหารบกที่ 41 จะได้นำผลผลิตฟักเขียว ที่ได้รับมอบจาก ผู้ใหญ่บ้านบางสระ หมู่ 13 นำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 และจะนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารต่อไป ตามเจตนารมณ์ของ นายณรงค์ ฯ ต่อไป .

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0