เมืองคอนวันนี้ยอดลดเหลือ12ราย แต่ยังไม่น่าไว้วางใจ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมืองคอนวันนี้ยอดลดเหลือ12ราย แต่ยังไม่น่าไว้วางใจ -ผวจ.เมืองคอนเร่งฉีดพระภิกษุ7รูปเสี่ยงเผาศพโควิด

เมื่อ24มิ.ย.2564 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เผยว่ายอดผู้ป่วยใหม่วันนี้ลดลงเหลือ12ราย จาก อ.เมือง10ราย อ.ท่าศาลา 1รายและอ.สิชล1ราย โดยส่วนใหญ่ติดจากผู้ป่วยคลัสเตอร์เดิมๆคือโรงงานทองคำปลิวและจากโรงเรียนมัรกัส จ.ยะลาและที่ รพ.สิชล และคลัสเตอร์ใหม่เป็นผู้รับเหมาและคนงาน 8คนที่มาจาก อ.จะนะ จ.สงขลาและได้เข้าตรวจโควิด19 และผลตรวจจาก รพ สิชล ติดเชื้อโควิด1คน ผู้ป่วยได้เข้ารักษาที่ รพ สิชลแล้วครับและส่วนที่เหลือ7คน ได้กลับไป อ.จะนะ จ.สงขลาเพื่อกักตัวที่บ้านเป็นที่เรียบร้อย โดยทั้งหมดได้เดินทางขนอมเช้าเมื่อวันที่ 22 มิ ย 2564 ได้พักที่ขนอมคืนเดียวครับ

ขณะเดียวกันมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มพระสงฆ์ จากวัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงทั้งการรับกิจนิมนต์ในพิธีฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด 19 หรือกิจนิมนต์เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาตามประเพณีอื่นๆ จากวัดต่างๆ โดยทางจังหวัดได้รับนิมนต์เข้ารับวัคซีน จำนวน 7 รูป จาก 7 วัด ประกอบด้วย พระครูพรหมเขตคณารักษ์ วัดวังตะวันตก เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ,พระมหาอุดร ปญฺญาวฑฺฒโน วัดใหญ่ชัยมงคล พระมหาบวร ปวรธัมโม วัดบุญนารอบ ,พระสมุห์มงคล อุตฺตโม วัดทุ่งแย้ ,พระมหาวิทวัช ถิรญาณทสฺสี วัดธาราวดี ,พระปลัดสุริยา อาภาโค เจ้าคณะตำบลปากพูน (ธ) และพระสูชาติ สุมังคโล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ ชะอวด (ธ)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0