อบต.นาทราย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ปลูกผัก หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้(7 ก.ค.64) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรัญ บุญล้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประธานมอบกล้าไม้ผักสวนครัว พร้อมด้วยทีมบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และนักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลนาทราย โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ตัวแทนชาวบ้านรับมอบกล้าไม้ผักสวนครัว ในครั้งนี้

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ต.นาทราย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ปลูกผัก หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 รวมทั้งผู้ประสบภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน และ 3 เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทราย จำนวน 120 ครัวเรือน วิธีการดำเนินการ โดยทาง อบต.นาทรายจะมอบต้นพันธุ์ผักสวนครัว 4 ชนิด คือ ต้นมะเขือ ต้นพริกขี้หนู ต้นบัวบก และต้นโหระพา ให้กับประชาชน (ตัวแทนครัวเรือน)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0