นายกปูลั่น! เทศบาลเมืองปากพูนพร้อมรับคนกลับบ้าน

#นายกปูลั่น!ปากพูนพร้อมรับคนกลับบ้าน
เทศบาลเมืองปากพูนเร่งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับคนปากพูนจากต่างจัดกลับบ้านให้เร็วที่สุด

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองปากพูน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ชั้น โรงเรียนปากพูน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนาม Community Isolation ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน สำหรับผู้ป่วยยืนยัน COVID- 19 ที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเล็กน้อย หรือ ดีขึ้นหลังจากการรับรัษาไว้ในโรงพยาบาลและมีอาการคงที่ เข้ารับบริการตามระบบการดูแลและเฝ้าสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม
ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงบุคลกรด้านสาธารณสุขสำหรับโรงพยาบาลสนามควบคู่กับการเตรียมพื้นที่ เพื่อให้สามารถเปิดบริการสำหรับพี่น้องชาวปากพูนอย่างเร็วที่สุด

คลิกดูรายละเอียด
เพจเทศบาลเมืองปากพูน https://www.facebook.com/pakpooncity.go.th/posts/4312315858835045