เจ๋ง!วิทยาลัยเทคนิคสิชล สร้างหุ่นยนต์ส่งยาเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด ลดการสัมผัสผู้ป่วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วิทยาลัยเทคนิคสิชลใช้อาคารเรียนเป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยโควิด ถวายเป็นพระราชกุศล – สุดเจ๋ง!วิทยาลัยเทคนิคสิชล สร้างหุ่นยนต์ส่งยาเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด ลดการสัมผัสผู้ป่วย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ก.ค.64 ที่อาคารตึกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสิชล ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผบ.ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอสิชล ,นายมนัส ชูราศี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ อ.สิชล ประกอบด้วย ทหารค่ายฝึกรบพิเศษ อส.ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต่าง ๆ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาด ตัดหญ้า ทำความสะอาดห้องภายในอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของ อ.สิชล เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหาไม่มีเตียงรักษา และแสดงความต้องการกลับรักษาโรควัสโควิด – 19 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตามทางนายมนัส ชูราศี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล พร้อมคณะครู นำหุ่นยนต์ ”พระธาตุทองคำ” ที่ทางวิทยาลัยฯ ประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 โดยเป็นหุ่นยนต์ขนส่งรับน้ำหนักได้มากถึง 15 กิโลกรัม ที่สำคัญสามารถบังคับด้วยสมาทร์โฟนด้วยระยะทางไกล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำคัญลดการสัมผัสระยะใกล้ระหว่างผู้ป่วยโควิด – 19 กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยหุ่นยนต์ ”พระธาตุทองคำ” มีหลักการทำงานที่ง่าย บุคลาการทางการแพทย์สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง ทั้งขนส่งเวชภัณฑ์ยารักษา น้ำดื่ม อาหาร รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโควิดแต่ละห้อง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0