นักจัดการสังคม U2T 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.นครฯ สุดยอด เข้ารอบ 1 ใน 5 ทีม ตัวแทนภาคใต้ตอนบน แข่งขัน U2T Hackathon ระดับชาติ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับทีม The seeker นักจัดการทางสังคม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และผ่านการคัดเลือกเป็น 5 ทีมสุดท้ายของภาคใต้ตอนน เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ โดยสมาชิกในทีม The seeker ประกอบด้วย
1. นายภูริเดช คงเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย อุ้มเพชร
3. น.ส.ซูรัยญา ยูโซะ
4. น.ส.วรรณภา ประเสริฐดำ
5. นายไอศูรย์ พรหมมา
6. นายสิทธิศักดิ์ พิศแลงาม
7. นายอธิวัฒน์ บัวเมือง
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ และ ดร.ธัชชา สามพิมพ์

การแข่งขันในกิจกรรม U2T Hackathon 2021 จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานวัตกรรมเพื่อพัฒนา “ชุมชน” ให้สามารถเข้าใจปัญหาคิด วิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่มีโจทย์หรือความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ภายใต้โจทย์แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งการแข่งขันในระดับภาคใต้ตอนบนครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามารถรับชมบันทึกเทปถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการแข่งขันทาง https://m.facebook.com/watch/live/?v=186711053492959&ref=watch_permalink&_rdr

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0