วัดเขาพระทองซื้อทุเรียนมังคุดชาวบ้านมาแปรรูป’กวน’ตามสูตรโบราณแจกญาติโยม

พระทำ!จริงๆๆ โดยคณะสงฆ์วัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด เมืองคอน ช่วยเกษตรกรเปิดโครงการรับซื้อทุเรียน มังคุดจากชาวบ้านหลังราคาตกต่ำนำมาแปรรูปเป็น “มังคุดกวน ทุเรียนกวน” สูตรโบราณกว่า 100 ปี ที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ถือเป็นการนำภูมิปัญญาการเก็บรักษาผลผลิตผลไม้ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้ามาทำบุญในวัด หรือจัดส่งไปให้ญาติโยมที่ทำบุญออนไลน์กับทางวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดเขาพระทอง โดยพระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง ได้จัดโครงการวัดเขาพระทองรับซื้อมังคุด ทุเรียน และผลไม้ของชาวบ้านนำมาแปรรูปเป็นมังคุดกวน ทุเรียนกวน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของญาติโยมที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ อ.ชะอวด และใกล้เคียงที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อย่างไรตามประกอบกับช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ทางวัดมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มข้นทั้งการงดจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกรูปแบบ ส่วนวันพระทางวัดกำหนดให้ญาติโยม มาทำบุญที่วัดได้ไม่เกิน 50 คน เพื่อต้องการลดความแออัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด – 19

พระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง เผยว่า ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระสงฆ์และญาติโยม เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัสควิด-19 พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติ ขณะที่ชาวสวนประสบปัญหาราคาผลไม้โดยเฉพาะมังคุด ทุเรียนบ้าน ตกต่ำ และไม่มีคนซื้อต้องทิ้งให้สุกคาสวน วัดจึงมีโครงการช่วยเหลือชาวสวน โดยซื้อทุเรียนและมังคุด เพื่อนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวน มังคุดกวน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ชาวสวน โดยทุเรียนกวน มังคุดกวน แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้ามาทำบุญในวัด หรือจัดส่งไปให้ญาติโยมที่ทำบุญออนไลน์กับทางวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สามารถโทรศัพท์ติดต่ออาตมาได้ที่โทร. 094-7952998 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีเขาพระทอง หมายเลขบัญชี 822-0-60673-8