มทบ.41 นำส่งมอบแอลกอฮอล์ พระราชทานให้กับ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลพระพรหม

มทบ.41 นำส่งมอบแอลกอฮอล์ พระราชทานให้กับ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลพระพรหม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน และ โรงพยาบาลในพื้นที่ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคตดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 )

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผบ.มทบ.41 มอบหมายให้ พันโท สุเอช หมุดเส็ม รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 41 นำส่งมอบแอลกอฮอล์ พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา จำนวน 25 แกลลอน จากกองทัพภาคที่ 4 มอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลพระพรหม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน และ โรงพยาบาลในพื้นที่ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) โดยมี นายแพทย์ พิศาล ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช .