สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนมอบสิ่งของอุปโภค- บริโภค ให้กับ โรงพยาบาลสนามค่ายวชิราวุธ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2564 ) เวลา 13.00 น. ณ กองร้อยเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แพทย์หญิง จันทนี พรหมอินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานมอบสิ่งของอุปโภค- บริโภค ให้กับ โรงพยาบาลสนามค่ายวชิราวุธ โดยมี พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นผู้รับมอบ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย กองฝ่ายอำนวยการมณฑลทหารบกที่ 41 , สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณพลทหารบกที่ 41 , ผู้อนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ , เจ้าหน้าที่ของ โรงพบาบาลสนามค่ายวชิราวุธ และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมพิธี โดยมี พันโทหญิง นิภาพร สวนกูล นายทหารประจำสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงาน

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จัดรับบริจาคสิ่งของ อุปโภค – บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ สิ่งของอุปโภค – บริโภค ที่นำมามอบให้กับ โรงพยาบาลสนามค่ายวชิราวุธ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน จำนวน 60 ชุด อาทิ ผ้าห่ม หมอน ผ้าปูเตรียง , พัดลม 16 นิ้ว จำนวน 30 ตัว , ขนม และน้ำดื่ม เพื่อนำไปสอบให้กับผผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด-19 ในสนามโรงพยาบาลสนามค่ายวชิราวุธต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0