สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชร่วมกับเครือข่าย จัด”โครงการปันสุขสู้ภัยโควิด” มอบน้ำดื่มและเครื่องมือทางการแพทย์แจกจ่าย รพ.สนาม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายคนิสรณ์ จุลวิทยาการ นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 โรตารีสากล ,ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค สุรศักดิ์ แสงศิวิฤทธิ์ ,ร้อยตรีสมปอง คำแก้ว ประธานบำเพ็ญประโยชน์สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช,มวลมิตรโรแทเรียน,โรตารีแอนด์ พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช นายอุทาร ล่องชุม หัวหน้าศูนย์กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณนครศรีธรรมราช และนายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

ได้จัดกิจกรรมโครงการปันสุขสู้ภัยโควิด ซึ่งได้รับสิ่งของบริจาคมาจากผู้มีจิตเมตตา ประกอบด้วยน้ำดื่ม จำนวน 2,370 โหล ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,070 แคปซูล เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพา 15 เครื่อง

โดยมีนางมารศรี ก้วนหิ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ และได้นำแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอนบพิตำ ,ตัวแทนเทศบาลเมืองปากพูน,ตัวแทนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ,ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เข้าร่วมรับมอบด้วย

ทั้งนี้สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด จึงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม และเพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวแก่ผู้ป่วย บุคลากรทางแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย และเมื่อหายแล้วให้กลับคืนสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปกติสุขต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0