U2T นาทราย “ส่งพลังใจสู้ภัยโควิด-19”ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

U2T นาทราย “ส่งพลังใจสู้ภัยโควิด-19”ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้( 31 ส.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กระทรวง อว. ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ นักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ ต.นาทราย จัดโครงการ “ส่งพลังใจสู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า โดยมี ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ซึ่งมีนางสุภาตรี ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ตำบลนาทราย รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ร่วมกับ นายจรัญ บุญล้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายและทีมบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งยอดผู้ติดเชื้อใหม่ และยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤติก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การจัดโครงการ “ส่งพลังใจสู้ภัยโควิด-19”ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มอบหมายภารกิจให้นักจัดการทางสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการลงพื้นที่ ช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า

โดยการส่งมอบ 1. ชุด PE 300 ชุด, 2. หมวกตัวหนอน 10 แพ็ค, 3. หน้ากากอนามัย N-95 300 ชิ้น, 4. ถุงมือทางการแพทย์ 20 กล่อง, 5. Face shield 140 ชิ้น, 6. เจลแอลกอฮอล์ 45 ขวด, 7. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 80 กล่อง, ซึ่งนักจัดการทางสังคมเล็งเห็นว่าการจัดโครงการ “ส่งพลังใจสู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ให้แก่ผู้นำและอาสาสมัครสาธารณสุข และคนในชุมชนในครั้งนี้ เพื่อต่อสู้โควิด และสามารถช่วยป่องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ในเบื้องต้น และลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นการช่วย หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ได้อีกทางหนึ่งด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0