พนักงาน ธกส.เมืองคอน ระดมเงินสั่งส้มโอทับทิมสยาม ส่งมอบเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พนักงาน ธกส.ที่ปฏิบัติงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมเงินสั่งส้มโอทับทิมสยาม “อัญมณีแห่งเมืองคอน” เพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19
วันนี้(2 ก.ย.64) นายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บิหาร และพนักงาน เดินทางไปรับส้มโอทับทิมสยาม ที่ล้งจุรี พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับส้มโอทับทิมสยาม “อัญมณีแห่งเมืองคอน” เพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อสู้วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ทั้งนี้ทางพนักงาน ธ.ก.ส.ได้ช่วยกันปอกผลส้มโอทับทิมสยาม พร้อมบรรจุใส่กล่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการรับประทานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย จากนั้นได้นำกล่องบรรจุผลส้มโอทับทิมสยาม พร้อมด้วยข้าวกล่องและน้ำดื่ม มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปริมาณผลผลิตที่ฤดูการผลิตปีนี้ มีผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมาก ได้ส่งผลกระทบต่อการระบายผลผลิตของเกษตรกร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีแนวคิดที่จะเข้าสนับสนุนและให้การช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมกับพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในสังกัด ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมเงินคนละเล็กคนละน้อยรวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 112,620 บาท เพื่อจัดซื้อส้มโอทับทิมสยาม ในรูปแบบที่พร้อมรับประทาน เพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง 23 โรงพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป
////////
อุไรวรรณ/ข่าว
ขอขอบคุณภาพข่าว จากชชาดล เจริญพงศ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 กันยายน 2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0