ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จับรางวัลตอบแทนลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 445 รางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 19 ล้านบาท

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (9 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2564 แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีคณะกรรมการจับรางวัล ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรร่วมจับรางวัลมอบโชคแก่เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในครั้งนี้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

นายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ธ.ก.ส.เป็นธนาคารของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร โดยระดมทุนจากการรับฝากเงิน จากส่วนงานราชการ และประชาชนทั่วไป เป็นเงินทุนให้กับเกษตรกรไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร โดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทหนึ่งซึ่งผู้ฝากจะได้ดอกเบี้ยและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยในระดับจังหวัดจะมอบโชคปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง

โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มี ธ.ก.ส.ทั้งหมด 30 สาขา มีเงินฝากทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 37,125 ล้านบาท เป็นเงินออมทรัพย์ทวีโชค 13,550 ล้านบาท เป็นสัดส่วน 37% ของเงินฝากทั้งหมด ซึ่งใช้เป็นฐานในการกำหนดรางวัล โดยจะมีการมอบโชคให้กับลูกค้า ทั้งสิ้น 445 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท รางวัลที่ 1 รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ยี่ห้อ Mitsubishi จำนวน 5 รางวัล ,รางวัลที่ 2 รถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อ นิสสัน จำนวน 6 รางวัล,รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Honda จำนวน 344 รางวัล และรางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 90 รางวัล

/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0