เทศบาลฯ ร่วม จราจร สภ.เมืองฯ ติดตามมาตรการผ่อนปรนด้านงานจราจรในเขตเทศบาลฯ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📢วันนี้ (13 กันยายน 64) เวลา 10.00 น. รองโข่ง ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมพันตำรวจโทเอกวิทย์ เกิดศิริ รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมาตรการผ่อนปรนด้านงานจราจรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ กับงานจราจร สภ.เมืองฯ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้มีการนำร่องพื้นที่ผ่อนปรนมาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

✅ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า ในวันนี้ เทศบาลฯ ได้ร่วมกับ งานจราจร สภ.เมืองฯ นำโดยพันตำรวจโทเอกวิทย์ เกิดศิริ รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนด้านจราจรในเขตเทศบาลฯ ซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง โดยเบื้องต้นมีการผ่อนปรนพื้นที่ห้ามจอดรถในชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ โดยยกเว้นจุดห้ามจอดในชั่วโมงเร่งด่วน ให้สามารถจอดได้ในถนนเส้นราชดำเนิน ตั้งแต่หัวถนนจนถึงสนามกีฬา และถนนเส้นยมราช ตั้งแต่ศรีทวีจนถึงสี่แยกสุเหร่าท่าช้าง แต่ในส่วนเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ยังคงบังคับใช้ปกติ และการลงพื้นที่ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นโอกาสในการมาร่วมกันรับฟังเสียงตอบรับจากพีน้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนหลังมีการดำเนินมาตรการผ่อนปรนมาแล้วระยะหนึ่ง

📢ด้านผู้ประกอบการร้านอาหารริมถนนราชดำเนินรายหนึ่งกล่าวว่า มาตรการผ่อนปรนด้านจราจรที่ทางเทศบาลร่วมกับ สภ.เมืองฯ ดำเนินการ ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากช่วยให้สามารถขายของได้มากขึ้นเพราะลูกค้าสามารถจอดรถเพื่อซื้อของหรือทานข้าวที่ร้านในชั่วโมงเร่งด่วนได้ ถือเป็นโครงการที่ดีในช่วงที่ผู้ประกอบอาชีพค้าขายได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด 19 ที่ลูกค้าลดลงไปอย่างมาก

✅ รองโข่ง ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้นอกเหนือจากการติดตามมาตรการพื้นที่ผ่อนปรนด้านการจราจรแล้ว คณะที่ลงพื้นที่ร่วมกันวันนี้ยังได้มีโอกาสพูดคุย รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้าน ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งกลุ่มรถสองแถว กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าล้อเลื่อน กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งทางเทศบาลฯ จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำสู่การจัดประชุมพูดคุยหารือ เพื่อหาทางออกร่วมกันของทุกฝ่ายและร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป”

📢“เทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณงานจราจร สภ.เมืองฯ ที่มีการประสานความร่วมมืออันดีร่วมกันจนสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมั่นว่าจะมีการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการที่จะช่วยกันสร้างความพึงพอใจ พร้อมบริการรับใช้พี่น้องประชาชน ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ทันสมัยโปร่งใสปลอดภัย การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้ ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าว

#เทศบาลพร้อมรับใช้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0