นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มีความห่วงใยประชาชน มอบน้ำดื่ม พีที แก่ประชาชน


นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มีความห่วงใยประชาชน มอบน้ำดื่ม พีที ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 3,000 แพ็ค (จำนวน 18,000 ขวด) โดยมีพระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนมอบให้กับกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งมี พลตรีอนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการส่งมอบให้ผู้ป่วยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปากพนัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 รุนแรงอยู่ในขณะนี้ จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอก 4 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปมีความเดือดร้อน ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาของประชาชน จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยหวังว่าประชาชนทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตที่ “อยู่ดีมีสุข” และผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช