ท่องเที่ยวและกีฬาเมืองคอน จัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองคอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

476946
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองคอน กิจกรรมย่อยบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร

476931
ซึ่งเป็นการนำผู้ประกอบสินค้าทางการเกษตร สินค้า Otop ของดีของเด่น ทั้ง 23 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาจัดแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดนครปฐม จำนวน 100 ท่านระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

476938
นอกจากนี้ยังได้พาคณะจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานจังหวัดนครปฐม ณ บ้านศาลาดิน” ท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมคลองมหาสวัสดิ์ สร้างรายได้ชุมชน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ และพัฒนาหมู่บ้าน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ และเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
476943
โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้ สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ, ชมนาบัวลุงแจ่ม, บ้านข้าวตังศาลาดิน, บ้านฟักข้าวสวนขนิษฐา, ชมสวนกล้วยไม้ที่ส่งขายไปที่ต่างๆ เมืองไม้แฟนตาซี และบริษัทโอตานิ ภายใต้กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
476945
476932
476939
476943

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0