2ส.ส.ปชป.เมืองคอนลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ21 กย.2564 ที่ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรังเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป.และนายประกอบ รัตนพันธ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.ได้ร่วมประชุมกับว่าที่ รต กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสงนายทรงชัย วงศ์วัชระดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง,นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช,นายปรีชา พรหมเพศ รองประธานสภา อบจ.นครศรีธรรมราช,ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.ทุ่งสง และตัวแทนกรมชลประทานได้ประชุมกันเพื่อร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการและถาวร

นายชัยชนะ เดชเดชโช กล่าวว่า เนื่องจากตนได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และ สมาชิกสภา อบจ.นครศรีธรรมราช เขตอำเภอทุ่งสง ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ทุ่งสงได้ทำหนังสือร้องเรียนมาถึงผมและสส.ประกอบ รัตนพันธ์ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอำเภอทุ่งสง วันนี้ผมในฐานะ สส.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่แท้จริงและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมชลประทานมารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมทุ่งสง

เบื้องต้นกรมชลประทานได้มีการศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาตั้งแต่ปี2557 งบประมาณที่จะใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดในอำเภอทุ่งสง ใช้งบประมาณทั้งหมด4500ล้านบาท รวมค่าเวนคืนที่ดินใช้งบ4920ล้านบาทมีทั้งหมด10ประตูระบายน้ำ ขุดลอกคลอง7ที่
ผมเรียนว่าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอำเภอทุ่งสง ปัญหาเบื้องต้นในอำเภอทุ่งสงในตอนนี้คือมวลน้ำที่มีทั้งหมด195ล้านลบ.ม.ต่อวินาที เราระบายน้ำ95ล้านลบ.ม.ต่อวินาที เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอทุ่งสง เราต้อง 1.ทำอ่างเก็บน้ำ 2.ทำประตูระบายน้ำ 3.ขยายคูคลอง เท่าที่เราได้คุยกันทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าในปีงบประมาณ2566 กรมชลประทานก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้นำเสนอประตูระบายน้ำควนกรด ใช้งบประมาณจำนวน730ล้านบาทในการนำเสนอขอตั้งประมาณปี2566
หลังจากนี้ผมกับ สส.ประกอบ ก็จะไปผลักดันในสถาผู้แทนราษฎรเพื่อไปถึง รมว.เกษตรและสหกรณ์ฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯในการนำเสนองบประมาณในการแก้ไขปัญหาตรงนี้

ความเป็นไปได้ของโครงการนี้ผมคิดว่ามีความเป็นได้100เปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้เราได้ดำเนินการศึกษาออกแบบก็พร้อมแล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้วอยู่ที่ขั้นตอนในการของบประมาณ และที่สำคัญเมื่อเราได้ฝาย ปตร.ควนกรดแล้ว หลังจากนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงก็จะได้มอบพื้นที่ให้กับกรมชลประทาน150ไร่ในการทำแก้มลิง ซึ่งแมลิงตรงนี้เท่าที่กรมชลประทานได้ออกมาสำรวจ ถ้าเราได้150ไร่ทำแก้มลิงเราจะได้น้ำจำนวน1ล้านคิว ผมคิดว่าตรงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างมาก โดยเฉพาะ ปตร.ควนกรด จะรองรับพื้นที่เกษตรกรจำนวน 4500ไร่ ตรงนี้จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรได้ได้เป็นอย่างดี.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0