แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบอาคารเรียน”ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์” มูลค่ากว่า 4.5ล้านบาทให้กับโรงเรียนวัดกำแพงถม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ26กย.2564 ที่โรงเรียนวัดกำแพงถม หมู่ 5 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานมอบอาคารเรียน”ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์” ซึ่งก่อสร้างบริจาคโดย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์”กก.ผจก.บริษัทฟิล์มมาสเตอร์จำกัด ให้กับ รร.วัดกำแพงถม โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี,ดร.ศิราณี ศักรินทร์พานิดกุล รอง ผอ.สปพ.เขต4 และนายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์ ผอ.รร.วัดกำแพงถม พร้อมผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีมอบ

พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่มูลค่ามูลค่า 4,519,600บาท ให้กับโรงเรียนวัดกำแพงถมในครั้งนี้ ซึ่งทางทหารกองทัพภาค4ได้ให้สนับสนุนในเรื่องของการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดีและทำพิธีเปิดในวันนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีคนเก่งของสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0