ผู้ว่าฯเมืองคอนประธานเปิดศูนย์พักคอย อบต.ท่าศาลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ 30 ก.ย.2564 ที่โรงเรียนวัดนางตรา หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยCommunity Isolation อบต.ท่าศาลา โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา ให้การต้อนรับและมีนายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา กล่าวรายงานว่า เนื่องจากสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน จำนวน 1,121 คนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมีผู้ป่วยใหม่โควิดรายวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สนามในพื้นที่ อ.ท่าศาลามีไม่เพียงพอ ซึ่งจ.นครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบกับหน่วยงานอื่นๆในการป้องกันควบคุมโรคและการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19

ทางอำเภอท่าศาลาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมหลายแห่งแล้วในพื้นที่อำเภอท่าศาลา เพื่อสนับสนุนจัดให้มีสถานที่สำหรับดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ให้สามารถรักษาตัวในศูนย์พักคอย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ สร้างบรรยากาศการผ่อนคลายและอาการซึมเศร้าจากภาวะเจ็บป่วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0