เวทีเสวนาปฏิวัติการดื่มนครศรีธรรมราช รณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดื่ม เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


3 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 น.
ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน (สคล.ใต้บน) ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)เปิดเวที เสวนาปฏิวัติการดื่มนครศรีธรรมราช ณ ร้าน บาบา โรตีชาชัก เมืองคอน ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในการจัดกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม วันปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม Drink Revolution Day (3 ตุลาคม ของทุกปี) ซึ่งจัดรณรงค์พร้อมกัน 60 ประเทศ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ การรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดื่ม เพื่อ ยุติความรุนแรงที่เกิดจาก การดื่มแอลกอฮอล์ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์
ซึ่งสุราทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยลดลง เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโรคโควิด-19 ลงปอดเพิ่มสูงขึ้น สุราทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อ่อนกำลังลง เมื่อเชื้อโรคโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย จึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
งดดื่ม ลดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ และโควิด-19

โดยมีผู้ร่วมเวทีเสาวนาประกอบด้วยโดย
1นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นวันปฏิวัติการดื่มนครศรีธรรมราช ในสถานการณ์โควิด 19 ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างภูมคุ้มกันทางร่างกาย
2 นางพวงรัตน์ วิชัยดิษฐ์ สื่อมวลชน ประเด็น บทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างกระแสทางสังคมในการปฏิวัติการดื่ม
3 นายสิทธิโชค ทับเพชร เลขาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นเปลี่ยนวิถีชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ กับการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4 นายวาณิช รักสนิท ผู้ประกอบการร้าน บาบา โรตีชาชัก เมืองคอนประเด็นผู้ประการกับการจัดร้านแบบนั่งชิวชวนนั่งดื่ม แต่เปลี่ยนจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นดื่มน้ำชา
5 นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง)ประเด็น มาตรการป้องกันโควิด-19 กับการงดดื่มแอลกอฮอล์
ดำเนินรายการโดย DJ อรอุมา เรียบร้อย
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตราการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0