สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 หลังพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มวันเดียว 5 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าในวันนี้(4 ต.ค.64) จังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 457 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม 18,353 ราย เป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วสะสม 12,835 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 103 ราย

โดยตัวเลขเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รับรายงานเสียชีวิต 5 ราย โดยรายที่ 1 เพศชาย อายุ 40 ปี จากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีโรคประจำตัว เป็นไตเรื้อรัง/หัวใจ/ความดันโลหิตสูง
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 71 ปี จากอำเภอปากพนัง รายที่ 3 เพศชาย อายุ 50 ปี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีโรค
ประจำตัว มะเร็งตับ รายที่ 4 เพศชาย อายุ 93 ปี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และรายที่ 5 เพศหญิง อายุ 72 ปี อำเภอหัวไทร มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง/ไขมัน/เก๊าท์

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนนั้น มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่กลุ่มเป้าหมาย แล้วจำนวน 494,124 โด้ส เข็มที่สอง จำนวน 300,573 โด้ส และเข็มที่สาม จำนวน 12,823 โด้ส ขณะที่ในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Kick Off
“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคชีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยเป็นการเปิดฉีดวัคซีน Pfizer แก่เด็กนักเรียน-เยาวชน กลุ่มอายุ 12 – 18 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยในเขตสุขภาพที่ 11 ได้ดำเนินการจัด ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนในพื้นที่และนักเรียนในพื้นที่ที่เรียนต่างจังหวัด เข้ารับวัคซีนวันแรก รวม 90 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายในรอบแรก ทั้งสิ้น 45,960 โด๊ส โดยศูนย์อนามัยที่ 11 กำหนดฉีดเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 – 19 ตุลาคม 2564 และเข็มที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ครอบคลุมก่อนเปิดเทอม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนผู้ได้รับวัคซีนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนมากขึ้นและจะครบตามเป้าหมายร้อยละ 70 ของประชาชนทั้งจังหวัดเร็วขึ้นด้วย
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0