จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกหฺมฺรับ แบบโบราณ เนื่องในงานบุญประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้(5 ต.ค.64) ที่ศาลา 100 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธียกหฺมฺรับ (อ่านว่า หมับ) แบบโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการยกหฺมฺรับโบราณ ถือเป็นประเพณีแบบโบราณที่ลูกหลานชาวนคร ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้ล่วงลับ ตามความเชื่อวิถีพุทธและตามคติความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราช รวมทั้งเพื่อร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามของชาวนครฯ ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย โดยจะกระทำในห้วงของการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งจะประกอบด้วย การประกอบพิธีถวายหฺมฺรับ พระสงฆ์สวดฉลองหฺมฺรับ การถวายสังฆทาน และการกรวดน้ำรับพร
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0